Tự Ngôn thương nhớ 12

Tự Ngôn

12 Tháng Chín, 2017 kenhamthucviet 0

Thoạt đầu ai cũng tưởng chẳng làm sao. Cùng là đất nước, đi đâu mà chẳng thế ? Từ Bắc vào Trung, đâu đâu lại […]