Viết Về Huế

Viết Về Huế

17 Tháng Chín, 2017 kenhamthucviet 0

Nước ta có 3 miền, mỗi miền có những món ăn khác nhau: Người Bắc ăn phở, người Nam ăn hủ tiếu, người Trung ăn […]

Cách dùng đũa

Cách dùng đũa

17 Tháng Chín, 2017 kenhamthucviet 0

Nhận xét về văn hoá ăn, có nhà nghiên cứu đã nói: Phương Đông ăn kiểu chim, phương Tây ăn kiểu thú”. Ấy là nói […]